محل تبلیغات شما
.بدیهی است سوق دادن تسهیلات ویژه و امکانات ارزان به این سمت وسو می تواند امکان دسترسی عده بیشتری را به این امکانات فراهم آورده و در دراز مدت خلا ناشی از ناتوانی در رسیدن به رویاهای دوردست را که برای عده ای انگیزه های شدیدی در رسیدن به ثروت و قدرت به هر قیمت ممکن و حریص ماندن در قدرت می کند را تعادل بخشید و در رسیدن به دنیایی با حقد و کینه کمتر گام برداشت.

سیاست گذاری عمومی

موضع گیری های دوگانه

صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت

امکانات ,عده ,قدرت ,حریص ,کند ,تعادل ,رسیدن به ,در رسیدن ,و در ,به این ,حریص ماندن

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها