محل تبلیغات شما

.

نتیجه گیری: در شرایط کنونی اقدام موثر می تواند موارد زیر باشد.

_ اجرای طرح های توسعه در زمینه شکستن انحصار بازارخودرو و واقعی کردن نرخ آن و جمع آوری خودروهای فرسوده و بی کیفیت در کشور

_ کمک به ایده های نو و خلاقانه داخلی و سرمایه گذاری در این راه در کنار وصل شدن به ایده های جدید بازار تولیدات جهانی در این حوزه

_ گام مهم دیگر هزینه کرد در زمینه کارشناسی و سپس اجرای طرح های کارشناسی شده حرفه ای درزمینه حمل و نقل عمومی شهری است

_ کمک به موسسات تولید کننده محتوای فرهنگی در زمینه بهبود فرهنگ استفاده از خودرو و رعایت اصول و قواعد رانندگی

 آنوقت آزاد سازی نرخ بنزین حتی بدون در نظر گرفتن هرگونه سهمیه در کشور می تواند موثر و مفید باشد. 

سیاست گذاری عمومی

موضع گیری های دوگانه

صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت

های ,زمینه ,طرح ,شهری ,نرخ ,ایده ,در زمینه ,طرح های ,اجرای طرح ,در این ,ایده های

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها