محل تبلیغات شما

.خلاصه اینکه ت گذاری حکومت ها در جهان معاصر فاصله زیادی تا رسیدن به سطح مطلوب در امور فرهنگی و روابط انسانی دارد .

 بگذریم که در کشوری مانند ایران ت گذاری ها حتی درخدمت حداقل معیشت و رفاه و آسایش و سلامت مطابق با شرایط عمومی حاکم بر جهان نیز نیست، گواه آن ترس حکومت از ارتباط سالم و روان مردم با دنیا و دیدن وضعیت رفاه و آسایش و امنیت و راحتی زندگی در دیگر کشورهاست که حتی تحمل آن در فضای مجازی نیز برای آنها سخت است .

سیاست گذاری عمومی

موضع گیری های دوگانه

صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت

حکومت ,ها ,گذاری ,ت ,نیز ,آسایش ,ت گذاری ,آسایش و ,و آسایش ,حکومت ها ,رفاه و

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

پرستار تنها