محل تبلیغات شما
.اما خوش بختانه چون آدم ها صاحب عقل و معرفت هستند، به این نتیجه رسیدند که به قول ضرب المثل خودمون که می گه " در را قفل کن، همسایت را نکن" ابزارهای خوب و جدیدی ساختند و امنیت و آسایش را به خودشون و دیگران هدیه دادند و وقتی در خونه یا مغازه شون را می بندند و پروتکل های امنیتی را رعایت می کنن با خیال راحت میرن پی کارهای دیگرشون و مشکلی نیز برای نیروهای انتظامی و امنیت جامعه ایجاد نمی کنند.

سیاست گذاری عمومی

موضع گیری های دوگانه

صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت

,امنیت ,پروتکل ,های ,امنیتی ,کنن ,و امنیت ,را ,و پروتکل ,بندند و ,می بندند

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها