محل تبلیغات شما

هر چند که به خبر لایحه تامین امنیت بانوان در برابر خشونت و مجازات های جدید برای تامین امنیت بیشتر آنها در هیاهوی بمباران تاسیسات نفتی عربستان  کمتر پرداخته شد ولی جا دارد از دست اندرکاران و کسانی که در تدوین و ارسال این لایحه به دولت نقش داشته اند تشکر و قدردانی شود. حتما تبعات مثبت اینگونه فعالیت ها برای جامعه آنچنان وسیع و گسترده خواهد بود  که بی شک نام این افراد در تاریخ ثبت و پابرجا خواهد ماند.

سیاست گذاری عمومی

موضع گیری های دوگانه

صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت

امنیت ,لایحه ,خشونت ,برابر ,تامین ,بانوان ,بانوان در ,در برابر ,برابر خشونت ,امنیت بانوان ,تامین امنیت

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

پرندههای جالب و خفن