محل تبلیغات شما

کسی از ت انتظار جستجو برای حقیقت و واقعیت ها را ندارد چون در عالم ت همواره افراد به دنبال گرفتن امتیازهای گوناگون هستند و ای بسا عده زیادی هستند که حقایق و واقعیت ها را نیز می دانند ولی سکوت کرده چون بدین روش می توانند امتیازهای بهتر و بیشتری را کسب کنند.

سیاست گذاری عمومی

موضع گیری های دوگانه

صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت

چون ,امتیازهای ,واقعیت ,ها ,ت ,روش ,ها را ,واقعیت ها ,و واقعیت ,سکوت کرده ,ولی سکوت

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

سلامت روان در حوادث و بلایا مشاوره تحصیلی